Menu
Nl

Opleiding

Toen hij met zeventien jaar in de eindeksamenklas zat (sectie Latijn-wiskunde), ging hij tegelijkertijd naar het Koninklijke Conservatorium van Luik om er een solfègediploma te halen. Hij bleef er vier jaar studeren en kreeg een certificaat van muzikale analyse, een eerste prijs van muziekgeschiedenis....; piano studeerde hij verder met Marcel Cominotto in de muziekschool van Chênée (Luik).

Toen vertrok hij naar Frankrijk om zijn opleiding voor pianotechnicus en pianostemmer (Zie Diensten) in de « Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique » (Le Mans) te volgen.

Tijdens zijn driejarige studie kreeg hij de kans om met ervaren stemmers te werken die door de grootste artiesten gevraagd worden. Hij heeft ook lange stages in de firma Pleyel gelopen.

Tegelijkertijd heeft hij ook een Master (specialiteit piano) in de « IMEP » (Namen) ondernomen; hij studeert er piano in de klas van Fabian Jardon en kan op die manier zijn instrument voor zijn plezier blijven spelen.

In 2009 is Michaël Grailet zelfstandig geworden; hij blijft korte stages lopen bij de vereniging voor stemmers « Europiano France » waarvan hij deel uitmaakt en in de pianofabrieken Sauter en Steingraeber & Söhne (Kijk naar PIANO'S). Met die stages kan hij zich verbeteren en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen; zo is het ook mogelijk met bekende technici te praten, die zoals hij gepassioneerd zijn.

Vaak wordt Michaël Grailet als stagemeester gevraagd en regelmatig ontvangt hij stagiairs van ITEMM.