Menu
Nl

"Les Maitres du Piano" Vereniging

Dat is eigenlijk een vakvereniging van deskundigen die allen bekwaamheid, respect voor de klanten en liefde voor het instrument hebben. Ze verplichten zich een tienjarige waarborg te geven (elke nieuwe piano of vleugel is tien jaar gewaarborgd: stukken, arbeidskosten en verplaatsing), een transparante waarborg (objectieve, precieze en volledige informatie over de instrumenten, hun oorsprong, hun kenmerken en hun prestatievermogen) en een technische waarborg (met de « maîtres du piano » bent U verzekerd dat opgeleide en bekwame technici uw piano voorbereiden en onderhouden).

Michaël Grailet is de eerste « Maître du Piano » in Wallonië!